Om brugen af laboratorieanalyser og tests

Viden er første skridt på vejen til optimal sundhed

Laboratorietest og -analyser er vigtige værktøjer til at opnå bedre behandlingsresultater hurtigere og derfor er de en integreret del af et Functional Medicine forløb. 

 

Det kan være vanskeligt at identificere de dybereliggende årsager til et bestemt helbredsproblem udelukkende ud fra symptomerne, da samme symptomer kan skyldes vidt forskellige årsager. Valg af behandlingsmetode uden forudgående brug af tests kan derfor nemt gå hen og blive baseret på kvalificeret gætteri og det øger riskoen for at behandlingen ikke adresserer de rigtige årsager. Ved at anvende laboratorietest kan årsagerne identificeres mere præcist og behandlingsstrategien kan tilpasses og målrettes disse. 

Brugen af laboratorieanalyser har desuden en motiverende effekt, idet du får adgang til objektiv data og dermed mulighed for at se sort på hvidt, hvorfra dine symptomer udspringer og dermed forstå rationalet for de anbefalinger og instrukser du modtager. 

Værdien af laboratorieanalyser ligger også i at de kan afsløre belastningsfaktorer og tendenser, som øger riskoen for senere udvikling af sygdom, så der kan laves en forebyggende indsats. 

Nutrition Navigator laver ikke selv analyserne men formidler disse fra anerkendte laboratorier, som lever op til de højeste krav om kvalitet, præcision og pålidelighed og som benyttes af Functional Medicine behandlere over hele verden. Testene er udvalgt ud fra deres videnskabelige validitet og kliniske relevans. 

En del af testene er baseret på prøver som kan laves eller opsamles derhjemme som urin- , tørurin- , afførings-  og spytprøver mens andre er baseret på blodprøver, som kan tages hos Nutrition Navigator. 

Blodprøvetagning kan bestilles via dette link. Test kits til opsamling af prøver derhjemme udleveres til konsultationer eller sendes med fragtfirma, når testen er betalt. 

Nedenstående laboratorieanalyser og test kan kun bestilles i forbindelse med en konsultation med Nutrition Navigator og sælges ikke seperat.

 

Ønskes ikke medfølgende konsultation, henvises til at bestille direkte fra laboratorierne.  

Billede af testkits

Oversigt over laboratorieanalyser og tests

Disse laboratorieanalyser og test kan kun bestilles i forbindelse med en konsultation med Nutrition Navigator og sælges ikke seperat.

Alle oplyste priser er i DKK og inkluderer tilsendelse af testkit og forsendelse til laboratorier i udlandet.

Der tages forbehold for valutaændringer (EUR, USD, GBP).

Søger du andre tests eller laboratorie-analyser kan det undersøges om disse kan laves.

 

Send en mail til:

hej@nutritionnavigator.dk

med beskrivelse af de analyser som du søger, så undersøger jeg om det kan lade sig gøre.  

Tryk på knappen for praktiske oplysninger om laboratorieanalyser: 

Tryk på knappen for praktiske oplysninger om blodprøvetagning: 

Kontaktoplysninger

​​+45 71 96 1996

hej@nutritionavigator.dk

Nutrition Navigator

Strandvejen 724

2930 Klampenborg

CVR-nr: 32572642

Konsultation eller telefonkonsultation:

Mandag 9 – 12     Teglgårdstræde – Indre København

 

Tirsdag 8 – 18       Stokkerup - Klampenborg

 

Onsdag 9 - 18       Salig - Østerbro

 

Torsdag 13 - 16     Kun telefonkonsultation

 

Fredag 10 - 15       Stokkerup - Klampenborg

 

Blodprøvetagning:

           Mandag 7 - 9       Teglgårdstræde – Indre København