Hvad er Functional Medicine?

Functional Medicine er en ny og anderledes tilgang til forståelse, diagnosticering og behandling af sygdom og helbredsproblemer. Functional Medicine principperne blev oprindeligt udviklet af Institute for Functional Medicine i USA med Jeffrey S. Bland, Ph.D. og Mark Hyman MD i spidsen og bliver nu brugt og praktiseret af læger, naturopater og andre ernæringsfaglige over hele verden.

Metoden er et holistisk orienteret, individ-tilpasset og videnskabeligt baseret sundhedssystem som identificerer og behandler de underliggende biokemiske årsager til kroniske fysiske og mentale lidelser, sygdomme, ubalancer, syndromer og helbredsproblemer istedet for at behandle de individuelle symptomer, som optræder hos en person. 

Videnskabeligt baseret fordi metoden er baseret på resultater af 1000vis af peer-reviewed forsøg og artikler inden for genetik, biokemi, toksikologi, fysiologi og anatomi og bruger laboratorieanalyser og diagnostiske tests til at identificere de dybereliggende årsager til de helbredsproblemer og gener, som optræder hos et individ. 

Individ-tilpasset fordi alle mennesker anses som værende unikke, idet alle har forskellige genetiske, arvelige, miljømæsige og livsstilsmæssige faktorer, som har afgørende indflydelse på, hvilke symptomer som optræder og i værste fald udvikler sig til sygdom. Istedet for at anvende samme standard behandling og medikamenter rettet mod en bestemt sygdom eller lidelse, bliver behandlingsprogrammet designet ud personens unikke biokemi og genetik baseret ikke kun på resultater fra undersøgelser og laboratorie analyser men også ud fra en forståelse af personens unikke historie og livstilmæssige faktorer, samt hvilke påvirkninger personen har været udsat for fra deres omgivende miljø.

Holistisk fordi Functional Medicine integrerer viden fra mange forskellige behandlingssystemer og tilgange til sundhed og sygdom og kombinerer disse med en videnskabelig og evidens baseret tilgang.

Functional Medicine betragter den menneskelige organisme som et kompleks netværk af vekselvirkende systemer og funktioner. Hvis der er nedsat funktion i et område, vil det påvirke alle de andre systemer. Navnet Functional Medicine henviser da også til de funktioner eller mekanismer hos den enkelte person, som ikke fungerer optimalt og dermed forårsager sygdom og gener.

“Functional Medicine is a personalized, systems-oriented model that empowers patients and practitioners to achieve the highest expression of health by working in collaboration to address the underlying causes of disease.” ~The Institute for Functional Medicine

2 minutters video om Functional Medicine: 
Gratis online kurser: 
Hvis du vil vide mere, kan du følge dette link til 2 gratis online kurser fra Institute for Functional Medicine: 
Introduction to Functional Medicine (90 min)
Introduction to Functional Nutrition (90 min)
Kontaktoplysninger

​​+45 71 96 1996

hej@nutritionavigator.dk

Nutrition Navigator

Strandvejen 724

2930 Klampenborg

CVR-nr: 32572642

Konsultation eller telefonkonsultation:

Mandag 9 – 12     Teglgårdstræde – Indre København

 

Tirsdag 8 – 18       Stokkerup - Klampenborg

 

Onsdag 9 - 18       Salig - Østerbro

 

Torsdag 13 - 16     Kun telefonkonsultation

 

Fredag 10 - 15       Stokkerup - Klampenborg

 

Blodprøvetagning:

           Mandag 7 - 9       Teglgårdstræde – Indre København